,
Premium Tax Credit przy rozliczaniu podatku z USA

Affordable Care Act, zwany Obamacare, wymaga od wszystkich rezydentów USA posiadania ubezpieczenia medycznego od końca marca 2014. Ustawa ta zmieniła przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe, a Urząd Podatkowy (IRS) został postawiony w roli nadzorcy, który ma te przepisy egzekwować. Po raz pierwszy w tym roku dodatkowe formularze mają służyć do obliczenia składek ubezpieczeniowych, wyrównania subsydiów i nałożenia ewentualnej karty.

Podatnicy, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 23.850 USD i sami płacą pełne ubezpieczeniowe składki, mogą ubiegać się o subsydium na rocznym zeznaniu podatkowym w formie kredytu podatkowego Premium Tax Credit (PTC). Kredyt jest odpisem od podatku, nie od przychodu. PTC uprawnia podatnika do zwrotu podatkowego w wysokości tego kredytu.

Skąd IRS będzie wiedział, czy masz odpowiednie ubezpieczenie? Firmy ubezpieczeniowe uczestniczące w Obamacare mają teraz obowiązek przesyłać ci odpowiednią dokumentację, a na koniec roku posłać do ciebie i do IRS druk 1095-A.

Czy IRS będzie wiedział, że ubezpieczenia nie masz? Nie koniecznie. Nie wszyscy pracodawcy muszą zgłaszać do IRS nazwiska pracowników, którym wykupili ubezpieczenie zdrowotne. Wraz z zeznaniem podatkowym nie musisz słać żadnego dowodu na posiadanie polisy. Nie ulega wątpliwości, że wobec informacyjnej luki wielu ludzi będzie na zaznaniach kłamać, że ubezpieczenie ma. Czy zostaną złapani? Na początek – prawdopodobnie nie. Ale IRS zawsze może zażądać pokazania dowodu na posiadanie ubezpieczenia, poza tym, w przyszłości przebieg informacji się poprawi. Tak jak banki od dawna ślą do IRS podsumowanie naszych odsetek na drukach 1099, tak i komunikacja na temat ubezpieczenia zdrowotnego stanie się powszechna. Warto trzymać się prawdy.

Wspomniana ustawa dotyczy tylko i wyłącznie rezydentów USA, więc nierezydenci (np. uczestnicy programów Work&Travel, Camp czy AuPair) nie muszą się przejmować Premium Tax. Oczywiście nie mają oni również prawa ubiegać się o Premium Tax Credit.

źródło informacji:
www.dziennikzwiazkowy.com/porady/zmiany-w-rozliczeniu-podatkowym-za-rok-2014/
www.kurierchicago.com/obamacare-podatkowy-koszmar/
www.kingdom1stfinancial.net/irs-issues-penalty-relief-related-premium-tax-credit-recapture/
www.journalofaccountancy.com/news/2015/jan/irs-advance-payments-penalty-relief-201511697.htmlAmerican Opportunity Tax Credit

Studenci w USA mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztu studiów w kwocie do 2.500 USD. Jeśli w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego wychodzi im do zapłaty podatek federalny to kredyt ten wyzeruje należny podatek. Jeśli należny podatek był niższy od 2.500 USD to podatnik może uzyskać dodatkowy kredyt w wysokości 40% pozostałej kwoty należnego kredytu (maksymalnie 1.000 USD). Kwota ta jest przesyłana jako powiększony zwrot podatku federalnego.

W ramach kredytu rozliczane są tylko kwalifikowane koszty edukacyjne zatwierdzone przez uczelnię na formularzu 1098-T (Tution Statement).

Aby ubiegać się o American Opportunity Tax Credit należy być studentem amerykańskiej uczelni i do deklaracji federalnej należy dołączyć Form 8863. Dofinansowanie jest często przyznawane automatycznie jednak w ciągu roku IRS poprosi o Form 1098-T (Tution Statement) wystawiany przez uczelnię i podsumowujący poniesione koszty edukacyjne. Nie dostarczenie tego dokumentu do IRS skutkuje natychmiastowym wezwaniem do zwrotu kredytu.

Więcej informacji na:
www.irs.gov/Individuals/AOTC
www.turbotax.intuit.com/tax-tools/tax-tips/Tax-Deductions-and-Credits/What-is-the-American-Opportunity-Tax-Credit-/INF14140.html

> Wróć do strony głównej
Strona główna       Zwrot podatku z USA        Zwrot podatku z UK       Zwrot podatku z Irlandii        Zwrot podatku z Holandii        Zwrot podatku z Niemiec